การ์ดเรล และป้ายเตือน สำหรับทางหลวงหมายเลข 4270 จังหวัดตรัง

การ์ดเรล และป้ายเตือน สำหรับทางหลวงหมายเลข 4270 จังหวัดตรัง

การ์ดเรล และป้ายเตือน สำหรับทางหลวงหมายเลข 4270 จังหวัดตรัง