ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 1319 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 1319 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 1319 แขวงทางหลวงสุโขทัย