ราวเหล็กลูกฟูก 184 แผ่น ปลายทางเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราวเหล็กลูกฟูก 184 แผ่น ปลายทางเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราวเหล็กลูกฟูก 184 แผ่น ปลายทางเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี