ตีเส้นถนน และทาสีขอบทางขาว-แดง โรงงานอุตสาหกรรม ปทุมธานี