ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ โรงเรียนมาเรียลัย จำนวนทั้งหมด 2,122 ม.

ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ โรงเรียนมาเรียลัย จำนวนทั้งหมด 2,122 ม.

ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ โรงเรียนมาเรียลัย จำนวนทั้งหมด 2,122 ม.