แขนกั้นรถยนต์ ติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายระยอง

แขนกั้นรถยนต์ ติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายระยอง

แขนกั้นรถยนต์ ติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายระยอง