ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก THE KEY สาทร-เจริญราษฎร์