ป้ายคำเตือน คลังน้ำมันเชลล์ช่องนนทรี บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

ป้ายคำเตือน คลังน้ำมันเชลล์ช่องนนทรี บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

ป้ายคำเตือน คลังน้ำมันเชลล์ช่องนนทรี บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย