สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง 3,000 ถุง ส่งไปประเทศพม่า

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง 3,000 ถุง ส่งไปประเทศพม่า

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง 3,000 ถุง ส่งไปประเทศพม่า