สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวและสีเหลืองจำนวน 25 ตัน ส่งออกไปกัมพูชา

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวและสีเหลืองจำนวน 25 ตัน ส่งออกไปกัมพูชา

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวและสีเหลืองจำนวน 25 ตัน ส่งออกไปกัมพูชา