งานตีเส้นจราจร ที่อาคาร 101 The Third Place สุขุมวิท ซอย 101

งานตีเส้นจราจร ที่อาคาร 101 The Third Place สุขุมวิท ซอย 101

งานตีเส้นจราจร ที่อาคาร 101 The Third Place สุขุมวิท ซอย 101