การ์ดเรล ความยาวรวม 648 เมตร ปลายทางอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การ์ดเรล ความยาวรวม 648 เมตร ปลายทางอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การ์ดเรล ความยาวรวม 648 เมตร ปลายทางอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย