ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี