แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 1.5 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 1.5 เมตร มีล้อ