แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 1 .5 เมตร แบบขาโค้ง

แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 1 .5 เมตร แบบขาโค้ง