แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 1 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 1 เมตร มีล้อ