แผงกั้นจราจรแบบ B มีล้อ ขนาด 2 เมตร พร้อมป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

แผงกั้นจราจรแบบ B มีล้อ ขนาด 2 เมตร พร้อมป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต