กรวยจราจร สีน้ำเงิน 80 ซม.

กรวยจราจร สีน้ำเงิน 80 ซม.