สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ สติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุก สติ๊กเกอร์ติดเสื้อ

สติกเกอร์ติดรถยนต์ สติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุก สติ๊กเกอร์ติดเสื้อ

สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์สำหรับติดรถยนต์ รถบรรทุก รถดับเพลิงเพื่อเตือนอันตรายจากสติ๊กเกอร์ไฮอินเทนซิตี้เกรด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ยานพาหนะเวลากลางคืนมี 3 ลาย ได้แก่

  1. สีเหลืองสลับสีดำ
  2. สีขาวสลับสีแดง

แผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก รถดับเพลิง รถยนต์ ไฮอินเทนซิตี้เกรดสีเหลืองสลับดีดำ

แผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก รถดับเพลิง รถยนต์ ไฮอินเทนซิตี้เกรดสีแดงสลับสีขาว

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุก รถดับเพลิง ไฮอินเทนซิตี้เกรด

 


อุปกรณ์จราจร