ไฟแว๊บใช้พลังงานแสงอาทิตย์สีแดง

ไฟแว๊บใช้พลังงานแสงอาทิตย์สีแดง