ป้ายเชฟรอน คือป้ายจราจรเครื่องหมายเตือน ซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนลูกศรทางซ้าย หรือทางขวา เป็นสัญลักษณ์ใช้สำหรับเตือนแนวทางโค้งต่างๆ โดยที่เครื่องหมายเตือนนี้มีัลักษณะเหมือนโลโก้ของบริษัทเชฟรอนจึงนิยมเรียกกันว่าป้ายเชฟรอน นอกจากนี้ยังสามารถติดหลอดไฟชนิด LED ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าป้ายเชฟรอนแบบปกติ

ป้ายกระพริบเชฟร่อน  

คุณสมบัติป้ายกระพริบเชฟร่อน

 • ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร และ 60 x 75 เซนติเมตร
 • วัสดุป้ายทำจากสังกะสีหนา ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน
 • จำนวนหลอด LED ชนิด UltraBright ในป้าย จำนวน 90 หลอด
 • ความเข้มของการส่องสว่างของหลอด LED ไม่น้อยกว่า 700,000 mcd
 • ระยะการมองเห็นไม่ต่ำกว่า 500 เมตร
 • ขนาดของหลอด LED 5-10 มิลลิเมตร สีเหลือง
 • อายุการใช้งานของหลอด LED ไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
 • ด้านหลังป้ายมีตู้คอนโทรล ภายในบรรจุแบตเตอรี่ และวงจรควบคุม พร้อมสวิตท์เปิด-ปิด
     
แบตเตอรี่ป้ายเชฟรอน  

คุณบัติของแบตเตอรี่ป้ายเชฟรอน

 • แบตเตอรี่ชนิด Lead acid ขนาด 12 am กระแสไฟฟ้า 9 Ah
 • มีระบบชาร์ทไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับแบตเตอรี่
     
แผงโซล่าร์เซลล์ป้ายเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  

คุณสมบัติของแผงโซล่าร์เซลล์ป้ายเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

 • ชนิด Solar Cell Poly Crystalline กำลังไฟขนาด 10 W
 • ความคาดเคลื่อนทางไฟฟ้าไม่เกิน 5%
 • แรงดันไฟสูงสุด 17 V
 • กระแสไฟฟ้ารัดวงจร 0.60 A แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 21.5 V
 • มีวงจร Bypass Diode ภายในกล่องสายไฟ ป้องกันการต่อสายไฟสลับขั้ว
ป้ายเชฟรอน
ป้ายเตือนอันตรายแนวทางโค้ง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron sign)

ผลงานป้ายเตือนทางโค้ง หรือป้ายเชฟรอนของเรา

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร