ป้ายให้เลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวา หรือตรงไป

บ-43 “ป้ายให้เลี้ยวซ้าย”