ป้ายช่องเดินรถจักรยาน: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน

บ-52 “ป้ายช่องเดินรถจักรยาน”