ป้ายเตือนแนวทาง: รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านซ้าย

ต-67 “ป้ายเตือนแนวทาง”