เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายทางหนีไฟ SAFETY CONDITION SIGN

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายทางหนีไฟ SAFETY CONDITION SIGN

เครื่องหมายสภวะปลอดภัย

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 0 ขนาด 60 x 80 ซม. ป้ายการปฐมพยาบาล First Aid ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือมีการเจ็บป่วย First aid in the event of accident / illness

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 01 ขนาด 20 x 40 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire exit

SA 01 / 20 x 40 ซม.

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 02 ขนาด 20 x 40 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire exit เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 03 ขนาด 20 x 40 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire exit

SA 02 / 20 x 40 ซม.

 

SA 03 / 20 x 40 ซม.

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 04 ขนาด 40 x 55 ซม. ป้ายทางออก Exit

SA 0 / 60 x 80 ซม.

SA 04 / 40 x 55 ซม.

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 05 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire Exit

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 06 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire Exit

SA 05 / 30 x 60 ซม.

 

SA 06 / 30 x 60 ซม.

ป้ายเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 07 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายสภาวะความปลอดภัย Safe condition

ป้ายเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 08 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายน้ำชำระล้างฉุกเฉิน Emergency shower

ป้ายเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 09 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายชำระล้างดวงตาฉุกเฉิน Eye wash

ป้ายเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 10 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายโทรศัพท์ฉุกเฉิน Emergency telephone

ป้ายเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย SA 11 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน Emergency stop push-button

SA 07 / 30 x 45 ซม.

SA 08 / 30 x 45 ซม.

SA 09 / 30 x 45 ซม.

SA 10 / 30 x 45 ซม.

SA 11 / 30 x 45 ซม.

Safe Condition Sign SA 12 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายปฐมพยาบาล First aid Safe Condition Sign SA 13 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายที่พักสูบบุหรี่ Smoking area Safe Condition Sign SA 14 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด Pitch in! Safe Condition Sign SA 15 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire Exit Safe Condition Sign SA 16 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire Exit

SA 12 / 30 x 45 ซม.

 

SA 13 / 30 x 45 ซม.

 

SA 14 / 30 x 45 ซม.

 

SA 15 / 30 x 45 ซม.

 

SA 16 / 30 x 45 ซม.

SA 17 ขนาด 30 x 45 ซม. Safe Condition Sign ป้ายทางหนีไฟ Fire Exit

SA 18 ขนาด 30 x 45 ซม. Safe Condition Sign ป้ายบันได Stair

SA 19 ขนาด 30 x 45 ซม. Safe Condition Sign ป้ายน้ำใช้สำหรับดื่ม Drinking water

SA 20 ขนาด 30 x 45 ซม. Safe Condition Sign ป้ายบันได Stair

SA 17 / 30 x 45 ซม.

 

SA 18 / 30 x 45 ซม.

 

SA 19 / 30 x 45 ซม.

 

SA 20 / 30 x 45 ซม.

Safety Sign SA 21 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางไปบันได

Safety Sign SA 22 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางลงบันได

Safety Sign SA 23 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางขึ้นบันได

Safety Sign SA 24 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายทางออก

SA 21 / 15 x 30 ซม.

 

SA 22 / 15 x 30 ซม.

 

SA 23 / 15 x 30 ซม.

 

SA 24 / 15 x 40 ซม.

ป้าย Safety SA 25 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางออกไปบันได

ป้าย Safety SA 26 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางออกไปบันได

ป้าย Safety SA 27 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางออกไปบันได

ป้าย Safety SA 28 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางออกไปบันได

SA 25 / 15 x 30 ซม.

 

SA 26 / 15 x 30 ซม.

 

SA 27 / 15 x 30 ซม.

 

SA 28 / 15 x 30 ซม.

ป้ายความปลอดภัย SA 29 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางลงบันได ป้ายความปลอดภัย SA 30 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางลงบันได ป้ายความปลอดภัย SA 31 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางออกฉุกเฉิน Emergency Exit ป้ายความปลอดภัย SA 32 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire Exit ป้ายความปลอดภัย SA 33 ขนาด 15 x 30 ซม. ป้ายทางออก Exit

SA 29 / 15 x 30 ซม.

 

SA 30 / 15 x 30 ซม.

 

SA 31 / 15 x 30 ซม.

 

SA 32 / 15 x 30 ซม.

 

SA 33 / 15 x 30 ซม.

ป้ายความปลอดภัย SA 34 ขนาด 30 x 40 ซม. ป้ายกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้บันได In case of fire use stairway

ป้ายความปลอดภัย SA 35 ขนาด 30 x 40 ซม. ป้ายกรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟท์ In case of fire do not use elevator

ป้ายความปลอดภัย SA 36 ขนาด 30 x 30 ซม. ป้ายเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย

ป้ายความปลอดภัย SA 37 ขนาด 30 x 30 ซม. ป้ายชำระล้างดวงตา

SA 34 / 30 x 40 ซม.

 

SA 35 / 30 x 40 ซม.

 

SA 36 / 30 x 30 ซม.

 

SA 37 / 30 x 30 ซม.

ป้ายเซฟตี้ SA 38 ขนาด 30 x 30 ซม. ป้ายปฐมพยาบาล

ป้ายเซฟตี้ SA 39 ขนาด 30 x 30 ซม. ป้ายชำระล้างร่างกาย

ป้ายเซฟตี้ SA 40 ขนาด 40 x 40 ซม. ป้ายกรณีเพลิงไหม้ ห้ามใช้ลิฟท์ ให้ใช้บันได In case of fire Do not use lift Use the stairs

SA 38 / 30 x 30 ซม.

 

SA 39 / 30 x 30 ซม.

 

SA 40 / 40 x 40 ซม.

ป้ายเซฟตี้ SA 41 ขนาด 30 x 30 ซม. ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ SA 42 ขนาด 30 x 30 ซม. Safe Condition Sign ป้ายเซฟตี้ SA 43 ขนาด 20 x 30 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire Exit ป้ายเซฟตี้ SA 44 ขนาด 20 x 30 ซม. ป้ายทางหนีไฟ Fire Exit ป้ายเซฟตี้ SA 45 ขนาด 20 x 30 ซม. ป้ายทางออก Exit

SA 41 / 30 x 30 ซม.

 

SA 42 / 30 x 30 ซม.

 

SA 43 / 20 x 30 ซม.

 

SA 44 / 20 x 30 ซม.

 

SA 45 / 20 x 30 ซม.

Sign Safety SA 46 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายห้องน้ำหญิง Women Sign Safety SA 47 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายห้องน้ำชาย Men Sign Safety SA 48 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายห้องน้ำ Restroom

SA 46 / 15 x 40 ซม.

 

SA 47 / 15 x 40 ซม.

 

SA 48 / 15 x 40 ซม.

Sign Safety SA 49 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายบันได Stairway Sign Safety SA 50 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายบันไดเลื่อน Escalator Sign Safety SA 51 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายลิฟต์ Elevator

SA 49 / 15 x 40 ซม.

 

SA 50 / 15 x 40 ซม.

 

SA 51 / 15 x 40 ซม.

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ SA 52 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายที่จอดรถ Parking เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ SA 53 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายห้ามจอดรถ No Parking เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ SA 54 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายห้ามเข้า Do not enter

SA 52 / 15 x 40 ซม.

 

SA 53 / 15 x 40 ซม.

 

SA 54 / 15 x 40 ซม.

ป้ายเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ SA 55 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายบริเวณที่สูบบุหรี่ Smoking area ป้ายเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ SA 56 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายห้ามสูบบุหรี่ No smoking ป้ายเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ SA 57 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายโทรศัพท์ Telephone

SA 55 / 15 x 40 ซม.

 

SA 56 / 15 x 40 ซม.

 

SA 57 / 15 x 40 ซม.

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายความปลอดภัย SA 58 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายศูนย์ข้อมูล Information เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายความปลอดภัย SA 59 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายถังดับเพลิง Fire Extinguisher เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ป้ายความปลอดภัย SA 60 ขนาด 15 x 40 ซม. ป้ายสายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Reel

SA 58 / 15 x 40 ซม.

 

SA 59 / 15 x 40 ซม.

 

SA 60 / 15 x 40 ซม.

SA 61 ขนาด 15 x 40 ซม. เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ป้ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid SA 62 ขนาด 25 x 40 ซม. เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ป้ายช่วยกันประหยัดพลังงาน อย่าลืมปิดไฟ Help conserve energy / Please turn off lights SA 63 ขนาด 15 x 40 ซม. เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน Safety First

SA 61 / 15 x 40 ซม.

 

SA 62 / 25 x 40 ซม.

 

SA 63 / 15 x 40 ซม.

ผลงานป้ายสภาวะความปลอดภัยของเรา


ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย

ป้ายเสริม

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเสริม
ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย
ป้ายสัญลักษณ์ทั้วไป ป้ายตั้งพื้น ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย