สัญญาณไฟกระพริบ เหลือง – แดง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

สัญญาณไฟกระพริบ เหลือง – แดง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์