ป้ายเตือน (WARNING SIGNS)

ป้ายเตือน ป้ายเตือนจราจร ป้ายจราจร WARNING SIGNS | TRAFFIC SIGN

ป้ายจราจรต่าง ๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายเตือนจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ป้ายเตือนตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด (ป้ายจราจรสีเหลือง-ดำ)
  2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ (ป้ายจราจรสีเหลือง-ดำ)
  3. ป้ายเตือนก่อสร้าง (ป้ายจราจรสีส้ม-ดำ)

ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน รหัส ต-1 ถึง ต-60/1, ต-62 และ ต-75

ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย หมายถึง ทางโค้งซ้าย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-1
ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-2
ป้ายเตือนทางโค้งขวา
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย หมายถึง ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-3
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-4
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-5
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-6
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-7
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-8
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-9
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-10
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก หมายถึง ทางโทตัดทางเอก ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-11
ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย หมายถึง ทางแยกข้างหน้าตัดกันเป็นรูปตัววาย (Y) ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-12
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-13
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-14
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-15
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-16
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-17
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-18
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ป้ายเตือนทางแยก หมายถึง ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ต-19
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางแยก หมายถึง ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ต-20
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-21
ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า
ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน
ต-22
ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน
ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต-23
ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย
ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา หมายถึง ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต-24
ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา
ป้ายเตือนสะพานแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานแคบ ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยูก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-25
ป้ายเตือนสะพานแคบ
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านซ้ายผู้ขับขี่ควร เปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ
ต-26
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย
ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านขวา ผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ
ต-27
ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง หมายถึง เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวา และทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
ต-28
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง หมายถึง เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้วหรือเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันได้
ต-29
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟอยู่ติดทางแยก
ต-30
ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก
ป้ายเตือนทางแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือนทางแคบ ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-31
ป้ายเตือนทางแคบ
ป้ายเตือนทางแคบ หมายถึง ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-31/1
ป้ายเตือนทางแคบ
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายถึง ทางลอดต่ำ ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-32
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-32/1
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ
ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนิน อาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต-33
ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน
ป้ายเตือนทางลงลาดชัน หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขา หรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพิ่อความปลอดภัย
ต-34
ป้ายเตือนทางลงลาดชัน
ป้ายเตือนรถกระโดด หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต-35
ป้ายเตือนรถกระโดด
ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ หมายถึง ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต-36
ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ
ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน หรือเป็นแอ่ง
ต-37
ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง
ป้ายเตือนทางลื่น หมายถึง ข้างหน้าทางลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ต-38
ป้ายเตือนทางลื่น
ป้ายเตือนทางร่วน หมายถึง ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง
ต-39
ป้ายเตือนทางร่วน
ป้ายเตือนระวังหินร่วง หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่า ทางข้างหน้าที่ตัดผ่านภูเขาอาจมีอันตราย จากหินที่ร่วงลงมา หรือหินที่กีดขวางทางเดินรถ
ต-40
ป้ายเตือนระวังหินร่วง
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ หมายถึง ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้า และรถข้างหลัง
ต-41
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย หมายถึง เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร
ต-42
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา หมายถึงเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร
ต-43
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา
ป้ายเตือนออกทางขนาน หมายถึง ทางหลักข้างหน้ามีช่องเปิดออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่บนทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะออกทางขนาน
ต-44
ป้ายเตือนออกทางขนาน
ป้ายเตือนเข้าทางหลัก หมายถึง ทางขนานข้างหน้ามีช่องเปิดเข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่จะเข้าทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะเข้าทางหลัก
ต-45
ป้ายเตือนเข้าทางหลัก
ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมซ้าย ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-46
ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย
ป้ายเตือนทางร่วมขวา หมายถึง ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-47
ป้ายเตือนทางร่วมขวา
ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-48
ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า
ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-49
ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่
ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางด้านขวา ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง
ต-50
ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา
ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางซ้าย ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง
ต-51
ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย
ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทางผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระมัดอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต-52
ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ หมายถึง เครื่องหมายเตือน สัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ต-53
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต-54
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต-54/1
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ต-55
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ต-55/1
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า
ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฏรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
ต-56
ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน
ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถ ให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณ และห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ
ต-57
ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก
ป้ายเตือนระวังสัตว์ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
ต-58
ป้ายเตือนระวังสัตว์
ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ หมายถึง ทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบิน หรืออาจมีเครื่องบิน บินขึ้น-ลงในระดับต่ำ ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงผ่านทางข้างหน้า
ต-59
ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ
ป้ายเตือนระวังอันตราย หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอันตรายชั่วคราวบนทางหลวง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถ การพังทลายของถนนจากอุทกภัย มีต้นไม้ล้มขวางทาง มีการซ่อมสายไฟคร่อมผิวจราจร เนื่องจากป้ายมิได้แจ้งว่าอันตรายข้างหน้าเป็นอะไร ดังนั้นจึงควรติดตั้งป้ายเตือนเสริม โดยมีข้อความระบุถึงสิ่งอันตรายที่ต้องการจะเตือน
ต-60
ป้ายเตือนระวังอันตราย
ป้ายเตือนระวังอันตราย หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอันตรายชั่วคราวบนทางหลวง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถ การพังทลายของถนนจากอุทกภัย มีต้นไม้ล้มขวางทาง มีการซ่อมสายไฟคร่อมผิวจราจร เนื่องจากป้ายมิได้แจ้งว่าอันตรายข้างหน้าเป็นอะไร ดังนั้นจึงควรติดตั้งป้ายเตือนเสริม โดยมีข้อความระบุถึงสิ่งอันตรายที่ต้องการจะเตือน
ต-60/1
ป้ายเตือนระวังอันตราย
ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย
ต-62
ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ต-75
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ป้ายเตือนเขตห้ามแซง หมายถึง ป้ายเตือนก่อสร้าง เขตห้ามแซง ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้
ต-61
ป้ายเตือนเขตห้ามแซง
75 x 100 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านขวา
ต-64
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 98 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านซ้าย
ต-67
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 98 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปทั้งสองด้าน ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก
ต-69
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 178 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-65
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-68
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-70
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron)
ต-63
ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron)
ต-66
ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง หมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-71
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
45 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง หมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-72
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง หมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-73
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายถึง ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ สลับกันไปด้านละคัน
ต-74
ป้ายเตือนสลับกันไป
90 x 110 ซม.
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายถึง ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ สลับกันไปด้านละคัน
ต-74/1
ป้ายเตือนสลับกันไป
90 x 125 ซม.

ป้ายเตือนอื่น ๆ หรือป้ายเตือนเสริม

ป้ายเสริมจะใช้คู่กับป้ายเตือน เพื่อขยายความหมาย ขอบเขต ความยาวของสภาพทางข้างหน้า

ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า
ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางขวา
ป้ายเตือนระวังรถทางขวา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย
ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนรถกระโดด
ป้ายเตือนรถกระโดด
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางขรุขระ
ป้ายเตือนทางขรุขระ
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางขึ้นเขา
ป้ายเตือนทางขึ้นเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางลงเขา
ป้ายเตือนทางลงเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น
ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนเขตโรงเรียน
ป้ายเตือนเขตโรงเรียน
60 x 50 /
30 x 50 /
40 x 60 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า
ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า
80 x 120 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
75 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
150 x 180 ซม.
ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนความเร็ว
ป้ายเตือนความเร็ว
45 x 45 /
60 x 60 ซม.
ป้ายที่กลับรถข้างหน้า
ป้ายที่กลับรถข้างหน้า
60 x 100 ซม.

ป้ายเตือนก่อสร้าง / ป้ายจราจรสีส้ม-ดำ (รหัส ตก.)

ขนาดป้ายเตือนก่อสร้าง รหัส ตก-1 ถึง ตก-24 มีขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนสำรวจทาง หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่กำลังทำการสำรวจอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม.
ตก-1
ป้ายเตือนสำรวจทาง
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง หมายถึง ให้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างเพื่อเตือนให้ทราบว่าทางข้างหน้ากำลังมีงานก่อสร้างอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังโดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. ใช้ติดตั้งเดี่ยวหรือติดตั้งเป็นชุด ๆ ล่วงหน้าโดยมีแผ่นป้ายบอกระยะทางสีส้มประกอบ
ตก-2
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง
ป้ายเตือนคนทำงาน หมายถึง ใช้สำหรับเตือนผู้ขับขี่ยวดยานให้ทราบว่าทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร ป้ายนี้ใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างที่มีคนงานกำลังทำงานอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งของโครงการงานบำรุงรักษาทางหรืองานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ตก-3
ป้ายเตือนคนทำงาน
ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจรหรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. อาจมีแผ่นป้าย “เครื่องจักรกำลังทำงาน” สีส้มประกอบ
ตก-4
ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน
ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย
ตก-5
ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย
ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย
ตก-6
ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-7
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-8
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-9
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-10
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-11
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-12
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-13
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-14
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-15
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-16
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-17
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-18
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-19
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-20
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-21
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-22
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-23
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-24
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ตก-25
ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย

ป้ายเตือนแนวทาง ตก-25 และ ตก-26

ขนาด 60 x 120 เซนติเมตร

ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ตก-26
ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา

ที่มา: วิกิพีเดีย

ผลงานป้านเตือนจราจรของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

งานติดตั้งป้ายเตือนจราจร และป้ายบังคับ ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน

งานติดตั้งป้ายเตือนจราจร และป้ายบังคับ ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน

ป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ 262.800 ตารางเมตร

ป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ 262.800 ตารางเมตร

งานติดตั้งอุปกรณ์จราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด แผนก VL

งานติดตั้งอุปกรณ์จราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด แผนก VL

ป้ายเตือนจราจร และป้ายบังคับจราจร 150 แผ่น ส่งออกประเทศพม่า

ป้ายเตือนจราจร และป้ายบังคับจราจร 150 แผ่น ส่งออกประเทศพม่า

ป้ายจราจร ป้ายเตือน และป้ายจราจรแบบบังคับ ตามแบบมาตรฐาน ทช.

ป้ายจราจร ป้ายเตือน และป้ายจราจรแบบบังคับ ตามแบบมาตรฐาน ทช.

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร