ป้ายเตือนแนวทาง: รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านขวา

ต-64 “ป้ายเตือนแนวทาง”