กาวอีพ็อกซี่ เป็นกาวสูตรพิเศษที่ใช้สำหรับติดตั้งหมุดติดถนนสะท้อนแสง และลูกแก้ว 360° ติดถนนสะท้อนแสงเพื่อยึดติดถนนโดยเฉพาะ โดยที่กาว Epoxy ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

มีส่วนผสม 2 ชนิดคือ

  • ชนิด A เป็นเนื้ออีพ็อกซี่ซึ่งจะทำให้คงทน
  • ชนิด B เป็น ส่วนที่ให้แข็งแห้งไว

ซึ่งเมื่อผสมกันเข้าจะมีคุณสมบัติของกาวอีพ๊อกซี่ แข็งแรง คงทนทุกสภาวะ โดยทั่วไปกาวอีพ็อกซี่ของบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาทีจะแห้งติดทนนาน โดยทางบริษัทฯ สามารถจัดจำนวนกาวอีพ็อกซี่ทั้ง 2 ชนิด ให้เข้ากับจำนวนของหมุดติดถนนสะท้อนแสง และลูกแก้ว 360° ติดถนนสะท้อนแสงได้

กาวอีพ๊อกซี่ สำหรับติดหมุดและลูกแก้วสะท้อนแสง
กาวอีพ็อกซี่ EPOXY

ผลงานหมุดติดถนน ลูกแก้วสะท้อนแสง และกาวอีพ็อกซี่ของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

หมุดติดถนน และลูกแก้วติดถนน